LUMELÜKKAMINE

Katustelt lumelükkamine on vajalik, kuna plusskraadidega tekib jäämassi alla veepadi, mille tõttu võib jäätükk katuselt alla kukkuda. Samuti tekitab suur lumemass katusele ülekoormuse, mille tagajärjel võib katus puruneda. 

VALGUSTUSRAIE

Valgustusraiet tehakse kuni 20-aastases metsas või kuni 8 cm keskmise diameetriga puistus. Valgustusraie peamised eesmärgid on puistu liigilise koosseisu kujundamine ning peapuuliigi valgus- ja toitetingimuste parandamine.

enne

pärast


KULTUURIHOOLDUSRAIE

Kultuuride hooldamise eesmärk on kuni 5aastaste puude päästmine rohttaimedest ja muudest kasvutingimusi raskendavatest teguritest. Kultuuri hooldamisega parandatakse taime toite- ja valgustingimusi.

enne

pärast


ALUSMETSARAIE

Alusmetsaraie peamiseks eesmärgiks on metsast eemaldada väheväärtuslikud puud ja põõsad. Alusmetsaraiega tõstetakse oluliselt harvesteri tegutsemiskiirust metsas.

enne

pärast


METSA ISTUTAMINE

Metsa istutamine on parim investeering tulevikku. Meie istutame nii poti- kui ka paljasjuurseid taimi. Istutustöid tehes tagame kontrollmõõtmistega soovitud metsa tiheduse.

Istutame iga ilmaga

Männitaim liivamättas


KRUNTIDE PUHASTAMINE VÕSAST

Puhastame ehituseelselt platse võsast. Samuti korrastame suvilate ja kodude krunte.

Suvilakrunt enne

Suvilakrunt pärast


Teenuse tellimiseks: